Αίτηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας

Οι εκπαιδευτές που έχουν εργαστεί στο ΙΕΚ ΟΕΑΔ Λαμίας σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να καταθέσουν Αίτηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας στη γραμματεία του ΙΕΚ προκειμένου αυτή να εκδοθεί σε τρεις εργάσιμες ημέρες.