1. Πόσο διαρκεί η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ; Η φοίτηση διαρκεί 5 εξάμηνα εκ των οποίων το 1 εξάμηνο είναι ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΑΘΗΤΕΙΑ και τα υπόλοιπα 4 σπουδών. Το εξάμηνο πρακτικής μπορεί να πραγματοποιείται  μετά την ολοκλήρωση του Δ΄ εξαμήνου.

2. Ποιο είναι το ωράριο των μαθημάτων στο ΙΕΚ ; Τα μαθήματα κατάρτισης στο ΙΕΚ γίνονται κατά βάση  τις απογευματινές ώρες, από 15:00 έως ……..

3. Πώς κάνω την εγγραφή μου στο ΙΕΚ;  Κάνετε  ηλεκτρονικά αίτηση.
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της  Δημόσιας Διοίκησης http://www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:
gov.gr —→ Εκπαίδευση—→ Εγγραφή σε σχολείο —→ Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ.
Για την εισαγωγή στην εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
  • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)
  • το απολυτήριο λυκείου σας
  • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
  • δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, αν υπάρχουν

Προσοχή: Ολα τα δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή pdf,  κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
Ο υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση στην οποία έχει δικαίωμα να επιλέξει έως τρεις (3) ειδικότητες σε ένα ή δύο ΙΕΚ της επιλογής του
και αν επιλεγείτε τότε εγγράφεστε  οριστικά στο ΙΕΚ που επιλεγήκατε.

4. Πότε γίνονται αιτήσεις για τα ΙΕΚ; Η προκήρυξη των νέων ειδικοτήτων γίνεται μέσα στο καλοκαίρι πριν την έναρξη των μαθημάτων οπότε γίνονται και οι αιτήσεις επιλογής. Οι ημερομηνίες των αιτήσεων ανακοινώνονται και από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ, οπότε θα πρέπει να ενημερώνεστε μέσω αυτής.

5. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση στα ΙΕΚ; Είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα και το όριο των απουσιών είναι το 15% των συνολικών ωρών του κάθε μαθήματος για τις 15 εβδομάδες που διαρκεί η κατάρτιση του κάθε εξαμήνου.

6. Υπάρχουν δίδακτρα στα ΙΕΚ;
Η φοίτηση στα ΙΕΚ  Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) είναι δωρεάν.

7. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων; Ημερομηνίες μαθημάτων ανακοινώνονται πριν την έναρξή τους τον Οκτώβριο για το φθινοπωρινό εξάμηνο και τον Φεβρουάριο για το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης.

8. Ποιά δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΙΕΚ; Σχετικά με την εγγραφή σας στο ΙΕΚ που επιλεγήκατε, θα χρειαστούν:

  • Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας – Τριτεκνίας (Μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν)
  • Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής και αν δεν έχουν αντίστοιχο τίτλο από σχολείο της χώρας μας, πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

9. Πότε και πώς ξεκινάω πρακτική άσκηση; Η πρακτική ξεκινάει κάθε 1 ή 15 του μήνα μετά την ολοκλήρωση του 4ου Εξαμήνου.

10. Ποιο είναι το ωράριο της γραμματείας; Η γραμματεία είναι ανοιχτή από τις 08:00 έως τις 19:00 κατά τις εργάσιμες μέρες  και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Για τη θερινή περίοδο (Ιούλιος – Αύγουστος) είναι κατά τις πρωινές ώρες από 08:00 έως και 14:00.

11. Ποιο είναι το όριο ηλικίας για εγγραφή υποψηφίου στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ηλικίας.

12. Έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή άνεργος υποψήφιος; Μπορεί να ανανεώνει κάρτα ανεργίας ένας καταρτιζόμενος;

Ναι, μπορεί να εγγραφεί στα ΙΕΚ για κατάρτιση ένας ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Εάν πληροί τις τρεις προϋποθέσεις του ν.4554/2018, αρ.34, παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής του ή επαγγελματικής κατάρτισής του μετράται ως χρόνος ανεργίας ενώ υποχρεούται σε ανανέωση του δελτίου του κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι τρεις προϋποθέσεις (ν.4554/2018, αρ.34) είναι οι εξής:

α) να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

β) να δηλώσει τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και

γ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι άνεργοι που δεν πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις διαγράφονται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα και έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ανέργων με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισή του όμως δεν μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο ανέργων παρά μόνο στην περίπτωση που δικαιούται τακτική επιδότηση ανεργίας και παραμένει στο μητρώο ανέργων για όσο διαρκεί η επιδότηση του. Η επανεγγραφή του είναι δυνατή μετά τη λήξη της φοίτησής του στο ΙΕΚ.