1. Πόσο διαρκεί η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ; Η φοίτηση διαρκεί 5 εξάμηνα εκ των οποίων το 1 εξάμηνο είναι ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΑΘΗΤΕΙΑ και τα υπόλοιπα 4 σπουδών. Το εξάμηνο πρακτικής μπορεί να πραγματοποιείται  μετά την ολοκλήρωση του Β΄ εξαμήνου σπουδών παράλληλα με το Γ΄και Δ΄ εξάμηνο .

2. Ποιο είναι το ωράριο των μαθημάτων στο ΙΕΚ ; Τα μαθήματα κατάρτισης στο ΙΕΚ γίνονται κατά βάση κατά τις απογευματινές ώρες και από 15:10 έως 19:30.

3. Πώς κάνω την εγγραφή μου στο ΙΕΚ; Κάνετε  αίτηση στη Γραμματεία του ΙΕΚ και αν επιλεγείτε τότε εγγράφεστε στο ΙΕΚ που επιλεγήκατε Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρετε για την εγγραφή σας.

4. Που και Πότε γίνονται αιτήσεις για τα ΙΕΚ; Οι ημερομηνίες των αιτήσεων ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΛΑΜΙΑΣ    οπότε θα πρέπει να ενημερώνεστε μέσω αυτής. Η προκήρυξη των νέων ειδικοτήτων γίνεται συνήθως μέσα στο καλοκαίρι πριν την έναρξη των μαθημάτων οπότε γίνονται και οι αιτήσεις επιλογής.

5. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση στα ΙΕΚ; Είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα και το όριο των απουσιών είναι το 15% των συνολικών ωρών του κάθε μαθήματος για τις 15 εβδομάδες που διαρκεί η κατάρτιση του κάθε εξαμήνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το όριο μπορεί να γίνει 20%.

6. Ποια είναι τα δίδακτρα στα ΙΕΚ; Η φοίτηση στα ΙΕΚ  ΟΑΕΔ είναι δωρεάν.

7. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων; Ημερομηνίες μαθημάτων ανακοινώνονται πριν την έναρξή τους τον Οκτώβριο για το φθινοπωρινό εξάμηνο και τον Φεβρουάριο για το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης.

8. Ποιά δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΙΕΚ; Σχετικά με την εγγραφή σας στο ΙΕΚ που επιλεγήκατε, θα χρειαστούν:

  • Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή ΕΠΑ.Σ.
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας – Τριτεκνίας (Μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν)
  • Επαγγελματική Προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα. (Μοριοδοτείται επιπλέον, εφόσον υπάρχει)
  • Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής και αν δεν έχουν αντίστοιχο τίτλο από σχολείο της χώρας μας, πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

9. Πότε και πώς ξεκινάω πρακτική άσκηση; Η πρακτική ξεκινάει κάθε 1 ή 15 του μήνα μετά την ολοκλήρωση του 2ου Εξαμήνου.

10. Ποιο είναι το ωράριο της γραμματείας; Η γραμματεία είναι ανοιχτή από τις 08:00 έως τις 19:00 κατά τις εργάσιμες μέρες  και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Για τη θερινή περίοδο (Ιούλιος – Αύγουστος) είναι κατά τις πρωινές ώρες από 08:00 έως και 14:00.

11. Ποιο είναι το όριο ηλικίας για εγγραφή υποψηφίου στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ηλικίας.

12. Έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή άνεργος υποψήφιος; Μπορεί να ανανεώνει κάρτα ανεργίας ένας καταρτιζόμενος;

Ναι, μπορεί να εγγραφεί στα ΙΕΚ για κατάρτιση ένας ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Εάν πληροί τις τρεις προϋποθέσεις του ν.4554/2018, αρ.34, παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής του ή επαγγελματικής κατάρτισής του μετράται ως χρόνος ανεργίας ενώ υποχρεούται σε ανανέωση του δελτίου του κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι τρεις προϋποθέσεις (ν.4554/2018, αρ.34) είναι οι εξής:

α) να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

β) να δηλώσει τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και

γ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι άνεργοι που δεν πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις διαγράφονται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα και έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ανέργων με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισή του όμως δεν μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο ανέργων παρά μόνο στην περίπτωση που δικαιούται τακτική επιδότηση ανεργίας και παραμένει στο μητρώο ανέργων για όσο διαρκεί η επιδότηση του. Η επανεγγραφή του είναι δυνατή μετά τη λήξη της φοίτησής του στο ΙΕΚ.