Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»  μπορείς να εργασθείς σε:

 • Ιδιωτικά νοσοκομεία

 • Δημόσια νοσοκομεία

 • Κέντρα Υγείας

 • Κέντρα Αποκατάστασης

 • Γηροκομεία

 • ΚΑΠΗ

 • Κινητές μονάδες υγείας

 • Ιδιωτικά ιατρεία

 • Διαγνωστικές κλινικές

 • Φαρμακευτικές εταιρείες

 • Ομάδες κατ’ οίκον νοσηλείας

 • Μονάδες Α Βοηθειών ( Χιονοδρομικά κέντρα , Αθλητικά κέντρα, Γήπεδα , μεγάλα τεχνικά συνεργεία , Βιομηχανικές μονάδες, Εργοτάξια, Πλοία , κ.λ.π. )

Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΙΕΚ, έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας,.

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΙΕΚ, είναι τα κάτωθι:

– Εκτίμηση των αναγκών του ασθενή

– Σχεδιασμός της φροντίδας του ασθενούς σε σχέση και με τις ιατρικές οδηγίες

Εφαρμογή του σχεδίου φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις

– Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της φροντίδας και επανεκτίμηση

– Τροποποίηση του αρχικού σχεδίου και παρέμβαση προκειμένου να βοηθηθεί ο ασθενής , η οικογένεια, η κοινότητα, με στόχο την :

– Αγωγή και Προαγωγή της υγείας

– Πρόληψη της νόσου

– Θεραπεία και – Αποκατάσταση

 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΩρολόγιο Πρόγραμμα_Γενικής Νοσηλείας

– ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ