logistics 2Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Επαγγελματικές Προοπτικές  – Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την αύξηση του εμπορίου και της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και με την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων, οι προοπτικές για το επάγγελμα διαφαίνονται θετικές. Οι αμοιβές θεωρούνται ικανοποιητικές και μπορεί να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα. Οι Διαχειριστές Διανομείς μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα σε εξειδικευμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διανομής. Οι εταιρείες αυτές αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία διανομών για λογαριασμών άλλων εταιρειών. Παράλληλα, είναι δυνατόν να απασχοληθούν σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και σούπερ μάρκετ, ή άλλες μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης. Μετά από πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, είναι δυνατή η απασχόληση σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων.

Ο πτυχιούχος του τμήματος Logistics μπορεί να εργαστεί:

 • ως Υπεύθυνος Ανεφοδιασμού σε Ναυτιλιακές Εταιρείες
 • ως Υπεύθυνος Ανεφοδιασμού σε μεγάλες Αλυσίδες Καταστημάτων
 • σε Μεταφορικές Εταιρίες
 • σε Εταιρίες Προμηθειών
 • σε Εμπορικές Εταιρίες
 • ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων
 • ως Ελεύθερος επαγγελματίας
 • Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες.
 • Σε μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Προφίλ

Τα Logistics θεωρούνται σήμερα από πολλούς ως ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και από τους βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα, ασκώντας τεράστια επίδραση στην Ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Στα Logistics απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων και επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Τα εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα των Logistics, είναι ικανά να σχεδιάζουν, να πραγματοποιούν και να ελέγχουν τη ροή των πάσης φύσεως υλικών της επιχείρησης και όλων των σχετιζομένων πληροφοριών, από την πηγή προμήθειας μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, φροντίζουν τη διάθεση των υλικών στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους τους διατιθέμενους πόρους, έμψυχους και υλικούς, εξασφαλίζουν τη διανομή των προϊόντων από την επιχείρηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή, υποστηρίζουν την παραγωγή με όλο το απαιτούμενο στην κάθε φάση υλικό και διασφαλίζουν τις προμήθειες για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικού ώστε να υλοποιούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Γενική Περιγραφή: 

Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου Στέλεχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι να καθοδηγεί τις ροές υλικών, αγαθών και τις ροές πληροφοριών μιας αλυσίδας διαδικασιών logistics.

Το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας, λειτουργώντας παράλληλα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Η δράση του χαρακτηρίζεται από:

 • Οικονομία χρόνου και πόρων
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ασφάλεια
 • Διασφάλιση ποιότητας εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών
 • Προστασία περιβάλλοντος.
 • Προετοιμασία της τροφοδοσίας
 • Παρακολούθηση και εντοπισμός των προειδοποιητικών σημάτων που αφορούν κρίσεις στην αλυσίδα logistics (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών κινδύνων)
 • Τροφοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη και τη ροή της παρανωνής
 • Λήψη προληπτικών μέτρων για τη διευθέτηση των δυσχερειών που αφορούν την αλυσίδα logistics (προσκόμματα, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα κ.λπ.) και εφαρμογή, προσαρμογή και καθορισμός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, των σχεδίων δράσης για την επίλυση των προβλημάτων
 • Προετοιμασία της διανομής
 • Ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνομιλητές και καθορισμός των διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών
 • Καθορισμός και προγραμματισμός των διαδικασιών διανομής
 • Καθορισμός των τρόπων προετοιμασίας και συσκευασίας του προϊόντος
 • Καθορισμός των εργασιών που εξασφαλίζουν την ποσότητα και διασφαλίζουν την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προς παράδοση εμπορευμάτων, ακόμη και σε περίπτωση ενδεχόμενων κινδύνων ή προβλημάτων
 • Καθορισμός του συνόλου των επιπέδων αποθήκευσης, καθώς και των τρόπων τροφοδότησης των πελατών
 • Προγραμματισμός και διεξαγωγή της διανομής
 • Εφαρμογή και εποπτεία της ορθής εκτέλεσης του σχεδίου τροφοδοσίας (διανομή και/ή αποστολή).
 • Διασφάλιση και έλεγχος των συνθηκών που απαιτούνται για τη διανομή από την άποψη της μεταφοράς των εμπορευμάτων
 • Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και καταγραφής των εργασιών ρευστοποίησης των αποθεμάτων και διανομής (εξωτερικό εμπόριο, ποιότητα, σήμανση με ετικέτες κ.λπ.).
 • Αντιμετώπιση των αστάθμητων παραγόντων
 • Διαχείριση των αποθεμάτων
 • Διαχείριση της ποιότητας
 • Συμμετοχή στη διασφάλιση της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Διατήρηση και βελτίωση των συνεργασιών.

Μαθήματα

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΔΙΚΑΙΟ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ «LOGISTICS» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS
 • ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3PL – 4PL
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ LOGISTICS
 • ΕΦΑΡΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
 • LOGISTICS INTERGRATION SUPPLY CHAIN MANAGEMENT