Οι εγγραφές στις Νέες Ειδικότητες για το 2017-18 γίνονται από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι νέες Ειδικότητες είναι οι παρακάτω

Χωρίς τίτλο_1

Χωρίς τίτλο_2

Οι εγγραφές γίνονται στη  γραμματεία του ΙΕΚ ΟΑΕΔ, στη Μεγ. Βρύση Λαμίας, καθημερινά από 8 π.μ. έως 2 μ.μ..

Απαραίτητα Δικαιολογητικά είναι:

  1.  Απολυτήριο Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ) ή  Πτυχίο ΕΠΑΣ ή ΤΕΕ Β’ Κύκλου ή ΣΕΚ.
  2.  Φωτοτυπία Ταυτότητας

Περισσότερα και Αναλυτικά για τις εγγραφές βλέπε : «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΟΑΕΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ