Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ΤΟΥ Ν. 4763/2020.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τη σχετική ΚΥΑ  με Αριθμ. 39883/Τεύχος Β΄2476/13.04.2023.