Εδώ μπορείτε να δείτε τα όρια των επιτρεπόμενων απουσιών ανά μάθημα, για τις ειδικότητες του ΙΕΚ Λαμίας που λειτουργούν το Εαρινό εξάμηνο 2023.