Ως  ημερομηνία έναρξης του Εαρινού Εξαμήνου για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, ορίζεται η Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023.