Μπορείτε να δείτε τα όρια των επιτρεπόμενων απουσιών ανά ειδικότητα και ανά μάθημα ΕΔΩ 

Η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου στα μαθήματα στα οποία η φίτησή του χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.