Τα μαθήματα στο ΙΕΚ Λαμίας αρχίζουν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη αναρτηθεί.