Μπορείτε να δείτε τα όρια των επιτρεπόμενων απουσιών  ανά μάθημα του Εαρινού Εξαμήνου 2022, για τις ειδικότητες του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Λαμίας: ΕΔΩ