Εδώ μπορείτε να δείτε τα όρια των επιτρεπόμενων απουσιών ανά Ειδικότητα και ανά Μάθημα:  
ΟΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ_ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2021