Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2021 θα αρχίσουν τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου.

Για την ανανέωση της εγγραφής τους οι σπουδαστές πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ και να τη στείλουν στο mail του ΙΕΚ.
ΑΙΤΗΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2020-21