ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προληπτική αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ
Μαθητείας και ΙΕΚ), στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης από τον COVID-19, από τη
Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020, έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020.
Οι σχολικές μονάδες που αναστέλλουν τη δια ζώσης λειτουργία τους (ΕΠΑΣ Μαθητείας και ΙΕΚ)
ξεκινούν υποχρεωτική σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση.
Η αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του Οργανισμού, αφορά κάθε
είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία 
συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης!

Ολόκληρη η απόφαση εδώ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΑΕΔ_9-11-2020