Στο portal του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr/home)  αναρτήθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προληπτική αναστολή λειτουργίας Εκπαιδευτικών Δομών ΟΑΕΔ
από 9.11.2020 και για τρεις εβδομάδες
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών για την προστασία από τον κορωνοϊό και των μέτρων πρόληψης από τον COVID-19 που ανακοίνωση η Κυβέρνηση,
αναστέλλεται προληπτικά η λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ – Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας,
ΙΕΚ – Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
και ΚΕΚ – Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης),
από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.
Με νεότερη ανακοίνωση θα εξειδικευθούν οι αναμενόμενες οδηγίες, σχετικά με τη συνέχιση των προγραμμάτων σπουδών.