Έγιναν οι απαραίτητες μικρο αλλαγές  προκειμένου να συμπληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες ώρες, όλων των μαθημάτων, σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών  κάθε ειδικότητας.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ