Οι σπουδαστές του ΙΕΚ που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις και δεν επιθυμούν να προσέρχονται στο ΙΕΚ για τα μαθήματά τους, αλλά να παρακολουθούν αυτά με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, να την υπογράψουν και να τη στείλουν στο mail: iek.lamia@oaed.gr μέχρι αύριο στις 13:00.

Προσοχή! Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει υπογραφή του καταρτιζόμενου!

Λόγοι για μη προσέλευση στο ΙΕΚ:

  • περίπτωση 1:  Καταρτιζόμενοι  που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση  από COVID-19 ή

  • περίπτωση 2: έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί.

Κατεβάστε από εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ -_ΣΕ WORD

ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -_ΣΕ PDF