Ξεκινά η σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και τηλεκατάρτιση για χιλιάδες μαθητές, σπουδαστές και καταρτιζόμενους του Οργανισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕΔ-GOOGLE