1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗN ΥΠΗΡΕΣΙΑ GMAIL ΤΗΣ GOOGLE  & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ GROUPS (ΟΜΑΔΕΣ) ΤΗΣ GOOGLE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ (GROUPS)

2.   ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TOY GOOGLE  DRIVE

_ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ GOOGLE DRIVE

3.  ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ GOOGLE FORMS 

ΟΔΗΓΟΣ_GOOGLE_FORMS