Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, κύριος  Σπύρος Πρωτοψάλτης, με ανοικτή του επιστολή προς όλες τις υπηρεσίες, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

» Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 75/30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέφθηκαν τα κάτωθι:

  1. Η συνέχιση της πληρωμής της ωριαίας αντιμισθίας ωρομισθίων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές δομές του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑΜΕΑ Αθηνών), η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων έχει απαγορευτεί προσωρινά λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, για τον αριθμό των ωρών που ορίζει η σύμβαση και για το χρονικό διάστημα  απαγόρευσης λειτουργίας.

  2. Η συνέχιση της πληρωμής των αποζημιώσεων στους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας  του ΟΑΕΔ η οποία, για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ, ……..

Ολόκληρη η επιστολή εδώ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ