Για να δείτε το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδικότητα για το Εαρινό Εξάμηνο 2020, ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ_2020