Το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 είναι το ακόλουθο:

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ_2019-20