Για την έναρξη και τη διάρκεια των τελικών εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020, διαβάστε την ακόλουθη ανακοίνωση:

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ_2020