Η προθεσμία για την κατάθεση ή αποστολή των δικαιολογητικών είναι από Πέμπτη 30/05/2019 έως Τετάρτη 5/06/2019, 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ..

Πατήστε στο σύνδεσμο για να διαβάσετε την προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2019-2020