Για οτιδήποτε χρειάζεστε σχετικά με τις «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»,  (Ερωτήσεις Πιστοποίησης,  Διπλώματα,  Βεβαιώσεις,  Οδηγίες, Ανακοινώσεις κλπ), επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/anakoinwseisiek