Για να δείτε τις δυνατότητες απασχόλησης και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, των ειδικοτήτων του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Λαμίας, επιλέξτε την ειδικότητα από το μενού «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ».