Ορισμός και περιγραφή ειδικότητας
Ο «Τεχνικός Αγροτουρισμού» είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας ο οποίος
δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα εργασιών του αγροτουριστικού τομέα (από την
αγροτική παραγωγή μέχρι την τουριστική αξιοποίηση του προϊόντος) και ο οποίος
χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα:

 •  Ίδρυση και διοίκηση αμιγώς αγροτουριστικής μονάδας.
 • Οργάνωση και διάθεση προγραμμάτων εναλλακτικού τουρισμού, περιηγήσεων,
  ορεινών και παραδοσιακών διαδρομών, επισκέψεων σε αγροκτήματα, οινοποιία,
  προγραμμάτων γευσιγνωσίας κ.ά.
 • Δημιουργία τουριστικών πακέτων συμμετοχικού και βιωματικού χαρακτήρα τα
  οποία προϋποθέτουν την ενεργή εμπλοκή του επισκέπτη στο αγρόκτημα και στις
  παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.
 • Ανάδειξη και ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού μέσω της αξιοποίησης
  τοπικών προϊόντων.
 • Ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής με έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια και
  στην τουριστική αξιοποίησή της.
 • Διαχείριση αγροκτήματος και εκτέλεση βασικών αγροτικών εργασιών.
 • Οργάνωση και διαχείριση τουριστικού καταλύματος.

Προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο ή τομέα

Ο «Τεχνικός Αγροτουρισμού» διαθέτει όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που του
επιτρέπουν να ιδρύσει και να διοικήσει μια αγροτουριστική μονάδα με τη μορφή
ατομικής ή εταιρικής επιχείρησης. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να εργαστεί τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε μονάδες που ασχολούνται με τον εναλλακτικό
τουρισμό και πρωτίστως τον αγροτουρισμό.
Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να απασχοληθεί  σε:

 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες αγροτουρισμού.
 • Αγροτικές μονάδες και αγροβιοτεχνίες.
 • Αγροτικούς συνεταιρισμούς.
 • Επισιτιστικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν και αναδεικνύουν τοπικά
  παραγόμενα παραδοσιακά προϊόντα.
 • Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με έμφαση στον τουρισμό υπαίθρου ως
  διοικητικά στελέχη.
 • Επιχειρήσεις μεταποίησης/πώλησης αγροτικών προϊόντων και παραγωγής
  προϊόντων λαϊκής τέχνης, τόσο στο κομμάτι της παραγωγής όσο και της
  διοίκησης.
 • Κρατικές δομές, όπως Διευθύνσεις Τουριστικής προβολής, ΕΟΤ, Υπηρεσίες του
  Υπουργείου Τουρισμού, Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Φορείς διοργάνωσης δραστηριοτήτων υπαίθρου με έμφαση στον αγροτουρισμό.
 • Φορείς προώθησης της τοπικής λαϊκής τέχνης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Τεχνικός Αγροτουρισμού