Για να δείτε τις δυνατότητες Απασχόλησης και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, για τις ειδικότητες του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Λαμίας, επιλέξτε την ειδικότητα από το κεντρικό μενού «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ».