Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Τομέας δραστηριοτήτων.

Τα συστήματα Επείγουσας Ιατρικής έχουν αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και αποτελούν, για τις προηγμένες χώρες, σημαντικό δείκτη της υγειονομικής τους οργάνωσης και κοινωνικής προστασίας. Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ασκεί ένα επάγγελμα με υψηλές απαιτήσεις αλλά και με μεγάλη ηθική ικανοποίηση λόγω της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο.

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ως πλήρωμα σε ασθενοφόρο και όχι μόνο. Οι διασώστες ως εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό στελεχώνουν την εφαρμογή της Επείγουσας Ιατρικής στον Προνοσοκομειακό χώρο και συμμετέχουν στις δραστηριότητες των χώρων υποδοχής και αντιμετώπισης των Επειγόντωντων Νοσοκομείων (ΤΕΠ) μέχρι την ολοκληρωτική ανάληψη της ευθύνης του πάσχοντα από το Νοσοκομειακό προσωπικό.

Τομείς απασχόλησης

Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απασχολείται στον δημόσιο τομέα στελεχώνοντας τα μέσα με τα οποία παρέχεται η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.

 Μπορεί να απασχοληθεί:
–  στο ΕΚΑΒ,
– σε Κέντρα Υγείας και σε όλους τους τομείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
–  σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία,
– σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (κλινικές,       πολυιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, οίκους ευγηρίας),
–  στο Πυροσβεστικό Σώμα,
–  στο Λιμενικό Σώμα,
–  στην Ελληνική Αστυνομία,
–  στις Ένοπλες Δυνάμεις,
–  σε ΜΚΟ,
–  σε ασφαλιστικούς φορείς που διαθέτουν ασθενοφόρα,
–  σε εταιρείες παροχής κατ’οίκον νοσηλείας και ιατρικών υπηρεσιών.

Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απασχολούνται στον προνοσοκομειακό χώρο σε:
α) Συντονιστικά Κέντρα
β) Ασθενοφόρα οχήματα
γ) Κινητές Ιατρικές Μονάδες
δ) Μηχανές ταχείας επέμβασης
ε) Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες
στ) Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς
ζ) Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς
η) Ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας
θ) Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστροφές

Επαγγελματικά προσόντα
Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:
 Χειρίζεται σωστά τον απαραίτητο εξοπλισμό (ηλεκτρονική διαχείριση κλήσης) και να χρησιμοποιεί τις μεθόδους επικοινωνίας (ενσύρματης και ασύρματης) για να λαμβάνει και να διαχειρίζεται την τηλεφωνική κλήση για επείγουσα βοήθεια.
 Εφαρμόζει τις δεξιότητες επικοινωνίας με τον ασθενή, τους οικείους του, τους συνεργάτες του, εξασφαλίζοντας ασφαλές και συνεργατικό περιβάλλον.
 Χρησιμοποιεί τα συστήματα παροχής επείγουσας φροντίδας σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή δεδομένα
 Ενεργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
 Εφαρμόζει όλες εκείνες τις συνεχώς εξελισσόμενες σωστικές ενέργειες και τεχνικές που είναι απαραίτητες για την σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς στον τόπο του συμβάντος και την ασφαλή μεταφορά του στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.
 Καταγράφει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τον ασθενή, τις διενεργηθείσες ενέργειες και την έκβαση του περιστατικού.
 Λειτουργεί σωστά τον εξοπλισμό του ασθενοφόρου και να απογράφει τον εξοπλισμό του.
 Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών.
 Συλλέγει στοιχεία για τη διενέργεια έρευνας με στόχο τη βελτίωση και επικαιροποίηση των πρακτικών που ακολουθούνται στον προνοσοκομειακό χώρο.

Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται από τους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης είναι οι ακόλουθες:

 • Έλεγχος και μέτρηση ζωτικών σημείων.
 • Διασφάλιση αεραγωγού σε επείγουσες καταστάσεις.
 • Αντιμετώπιση τραυμάτων, ασηψία, αντισηψία, φροντίδα.
 • Έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας.
 • Ακινητοποίηση τραυματία και ασφαλής διακομιδή ασθενούς.
 • Τοποθέτηση περιφερικών φλεβικών γραμμών και χορήγηση υγρών όπου απαιτείται.
 • Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς.
 • Βασική υποστήριξη της ζωής (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση).
 • Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.
 • Διακομιδή ασθενούς στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, με την κατάλληλη κατά περίσταση ταχύτητα, την χρήση ηχητικών και φωτεινών βοηθημάτων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα όμως ακολουθώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

το Δίπλωμα που θα αποκτήσεις με την επιτυχή αποφοίτησή από το ΙΕΚ ΟΑΕΔ:

 • είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, (Ν. 4186/2013, άρθρο 25, παρ.1ε), που αντιστοιχεί σε Επίπεδο Σπουδών 5 με βάση την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
 • είναι Κρατικό και χορηγείται έπειτα από συμμετοχή σου στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας.
 • είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

  Ωρολ Προγρ_Δαιασώστη-Πλ Ασθ
  Για όλες τις πληροφορίες για την ειδικότητα, ανοίξτε τον Οδηγό Σπουδών:
  <<ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ>>

          <<ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ>>