Τομείς Απασχόλησης
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» μπορεί να εργαστεί σε:

  • Νοσηλευτικές Μονάδες στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα:
    i. Σε χειρουργικές κλινικές και ειδικότητες αυτών.
    ii. Χειρουργείο, ως Βοηθός Νοσηλευτή Εργαλειοδότη ή ως Βοηθός Νοσηλευτή Κίνησης.
  • Κέντρα Υγείας.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ