νοσηλευτικη 2

Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας»  μπορείς να εργασθείς σε:

 • Ιδιωτικά νοσοκομεία

 • Δημόσια νοσοκομεία

 • Κέντρα Υγείας

 • Κέντρα Αποκατάστασης

 • Δημόσιες και Ιδιωτικές Κινητές Μονάδες Προνοσοκομειακής φοντίδας.

 • Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Παροχής Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

 • Κινητές μονάδες υγείας

 • Ιδιωτικά ιατρεία

 • Διαγνωστικές κλινικές

 • Φαρμακευτικές εταιρείες

 • Ομάδες κατ’ οίκον νοσηλείας

 • Μονάδες Α Βοηθειών ( Χιονοδρομικά κέντρα , Αθλητικά κέντρα, Γήπεδα , μεγάλα τεχνικά συνεργεία , Βιομηχανικές μονάδες, Εργοτάξια, Πλοία , κ.λ.π. )

Επαγγελματικά καθήκοντα ( Π.Δ 210/2001)
Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας»  έχουν ως ακολούθως:
1. Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενούς.
2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενούς που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.
3. Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη.
4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα.
5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων.
6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια του ασθενούς.
7. Μέτρηση ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμοκρασία, αναπνοές).
8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων.
9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας – υπερθερμίας.
10. Μέτρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών.
11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία.
12. Απλές επιδέσεις.
13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων.
14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα.
15. Εκκενωτικό υποκλυσμό.
16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων.
17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση.
18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων, κ.λ.π.
19. Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
21. Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο).
Επίσης, μπορούν να ασκούν επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις και εφαρμόζουν πρώτες βοήθειες, όπως είναι οιακόλουθες:
1. ΄Ισχαιμη περίδεση.
2. Ακινητοποίηση κατάγματος.

Τα μαθήματα της ειδικότητας είναι τα παρακάτω:Ωρολόγιο Πρόγραμμα_Τραυματολογίας

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ_ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.